ตลาดการผลิต

เรามีลูกค้าทั้งจากตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ทีมขายต่างประเทศสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อการสื่อสารที่ดี

ตลาดการขายหลักของเรา:

ในประเทศ 60%,

อเมริกาเหนือ 20%,

ยุโรป 18%,

ส่วนที่เหลือของเอเชียและโอเชียเนีย 2%