อุปกรณ์การผลิต

บริษัทใช้อุปกรณ์การผลิตต่างๆ: เครื่องผสม, เครื่องผสมยาง, เครื่องทำความเย็น, เครื่องวัลคาไนซ์, เครื่องตัดแต่งอัตโนมัติ 、แม่พิมพ์กด, เครื่องฉีด, เครื่องรีดและชุดเครื่องจักรสนับสนุนประกอบด้วยสายการประกอบที่ทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์ กลไกการจัดการ Kingtom สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี